Blog

Granit

Granitler bileşimlerinde, kuvars, plajiyoklaz, ortoklaz ve mafik mineraller içeren plütonik kayaç gruplarıdır. Farklı cinslerde, gri-beyazdan başlayarak, gri, gri-yeşil, hatta kahve-kırmızı tonlara kadar değişen zengin bir

Devamı »
Blog

Mermer

Kalsiyum karbonat bileşeni olan mermer, kayaçların ısı ve basınç altında yeniden kristalleşme sonucu oluşan, genellikle yoğunluğu 2550 – 2800 kg / m3 arasında değişebilen, bünyesinde

Devamı »
Blog

Traverten

Traverten, rutubetli iklim şartlarında tatlı soğuk ve sıcak su kaynakları civarında ve göllerde tortuların birbirine kenetlenmesi sonucu meydana gelen taş olarak tanımlanır. Çürük damar, travertenin

Devamı »
Blog

Oniks

Bugün Avrupa mermer endüstrilerinde küçük el sanatları olarak adlandırılan vazo, kül tablası, masa üstü vb. işlerin hammaddesini teşkil eden oniks mermerinin büyük bir kısmının Türkiye’den

Devamı »
Blog

Doğal Taşlar

Türkiye, jeolojik yapısı itibariyle zengin doğal taş yataklarına sahiptir. Ülkemizde birçok firma bu taşların ocaktan üretilmesi, fabrikalarda işlenmesi ve piyasaya arzı üzerine çalışmaktadırlar. Üretim yöntemi

Devamı »