Monolit terimi, son günlerde farklı yerlerde ortaya çıkan yekpare bloklar vasıtasıyla gündemde yer almaya başlamıştır. Jeolojik ve teknolojik olarak ele alınan monolit, büyük boyutlu bir kitleyi ifade etmektedir.
Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. İsim latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca monolithos sözcüğünden gelmektedir. Monolithos sözcüğü ise Yunanca “tek” ve “taş”tan türemiştir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.

Diğer Yazılar